صفحه اصلي > اخبار 
اخبار > برنامه امتحانات پایه های 7 تا 10 آموزش غیر حضوری مجازی سال تحصیلی 96 - 95


 

آموزش غیرحضوری و مجازی؛

برنامه امتحانات پایه های 7 تا 10 آموزش غیر حضوری مجازی سال تحصیلی 96 - 95

برنامه امتحانات پایه های 7 تا 10 آموزش غیر حضوری

برنامه امتحانات پایه های 7 تا 10 آموزش غیر حضوری مجازی سال تحصیلی 96 - 95
تاریخ: پنج شنبه ١٨ آذر ١٣٩٥  /  ساعت: ١١:٠٨  /  تعداد بازدید: 27971  /  گروه: آرشیو برنامه امتحانات پایه های 7 تا 10 آموزش غیر حضوری مجازی سال تحصیلی 96 - 95آموزش غیرحضوری و مجازی؛ پرینت مطلب
 

برنامه امتحانات آموزش غیرحضوری و مجازی قم و سایر شهرستانها سال تحصیلی 96 - 95

پایه هفتم
تاريخ امتحان زمان امتحان نام درس
1395/12/16 7:30 فقه1   بخش1
1395/12/16 14:30 فقه1   بخش2
1395/12/17 9:30 اصول  بخش1
1395/12/18 07:30 اصول  بخش2
1395/12/17 16:30 عقايد 
1395/12/18 14:30 فلسفه  بخش1
1395/12/20 14:30 فلسفه  بخش2
1395/12/19 9:30 فقه2  بخش1
1395/12/20 07:30 فقه2  بخش2
1395/12/19 16:30 تفسير 
پایه هشتم
تاریخ امتحان زمان امتحان نام درس
1395/12/16 16:30 رجال 
1395/12/18 16:30 تفسير 
1395/12/20 16:30 عقايد 
1395/12/17 07:30 اصول1  بخش1
1395/12/18 9:30 اصول1  بخش2
1395/12/16 9:30 فقه3  بخش1
1395/12/19 14:30 فقه3  بخش2
1395/12/19 7:30 اصول2  بخش1
1395/12/20 9:30 اصول2  بخش2
پایه نهم
تاریخ امتحان زمان امتحان نام درس
1395/12/17 16:30 رجال 
1395/12/16 7:30 فقه4  بخش1
1395/12/16 14:30 فقه4  بخش2
1395/12/17 9:30 فقه5  بخش1
1395/12/18 7:30 فقه5  بخش2
1395/12/18 14:30 فلسفه  بخش1
1395/12/20 14:30 فلسفه  بخش2
1395/12/19 16:30 تفسير 
1395/12/19 9:30 اصول  بخش1
1395/12/20 7:30 اصول  بخش2
پایه دهم
تاریخ امتحان زمان امتحان نام درس
1395/12/16 9:30 فقه6  بخش1
1395/12/19 14:30 فقه6  بخش2
1395/12/16 16:30 درايه 
1395/12/20 16:30 تفسير 
1395/12/17 7:30 اصول1  بخش1
1395/12/18 9:30 اصول1  بخش2
1395/12/17 14:30 فلسفه  بخش1
1395/12/18 16:30 فلسفه  بخش2
1395/12/19 7:30 اصول2  بخش1
1395/12/20 9:30 اصول2  بخش2

 

 

najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject