صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > اساتید راهنما و مشاور رشته فلسفه و کلام


 

اساتید راهنما و مشاور رشته فلسفه و کلام

(برای جستجوی یک استاد، از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F استفاده کنید)

اساتید راهنما و مشاور رشته فلسفه و کلام
تاریخ: يکشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٨  /  ساعت: ٠٨:٠٠  /  تعداد بازدید: 34153  /  اساتید راهنما و مشاور رشته فلسفه و کلام پرینت مطلب
 

 تذکّر:

1) هر استاد، با توجه به گزینه های مقابل آن (به عنوان راهنما یا مشاور در سطح 3 یا 4) قابل انتخاب می باشد (بطور مثال اگر برای یک استاد، فقط راهنمای سطح 3 درج شده باشد، شما مجاز نیستید ایشان را برای راهنمایی یا مشاوره سطح 4 انتخاب نمایید).
2) شما می توانید هرکدام از اساتید ذیل را (پس از مشورت اولیه با آنان) به تناسب موضوع پیشنهادی خود انتخاب نمایید.
3) مصوّب بودن هر استاد بدین معناست که سوابق علمی این اساتید قبلاً مورد بررسی و تصویب کمیته تخصصی قرار گرفته است ولیکن تأیید نهایی آنان برای یک رساله علمی، برعهده کمیته تخصصی می باشد که با توجه به موضوع رساله از سویی و تخصص و سطح علمی هر استاد از سوی دیگر صورت می گیرد.
4) شما مجازید خارج از لیست ذیل، اساتید دیگری را معرفی نمایید که تایید نهایی آنان برعهده کمیته تخصصی و مشروط به ارائه سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آنان می باشد (پیشنهاد می شود حتی الامکان اساتید راهنما و مشاور خود را از این لیست انتخاب نمایید چراکه بررسی سوابق اساتید غیرمصوّب، مدت زمان بیشتری بخود اختصاص می دهد).
 
 
نام خانوادگي نام عنوان
آریان حمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
آذربایجانی مسعود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
آقاتهرانی مرتضی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
آقامیرمحمدعلی (غروی) سیدمحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ابراهیم زاده عبداله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ابراهیمیان سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ابوترابی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدپناهی سیدجلال راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
احمدی محمدامین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
احمدی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی (اصفهانی) سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اخگری (ربانی گلپایگانی) علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسحاق نیا سیدرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسدعلی زاده اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اسدی میرزااحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسلام پورکریمی حسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اعرافی علیرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
امامی نیا محمدرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
امیدی نقلبری مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
امینی نژاد علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
انتظام سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
انصاری شیرازی یحیی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ایراندوست محمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ایزدی محمدعلی     مشاور سطح 3  
ایزدی تبار محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ایمانی مقدم مهدی     مشاور سطح 3  
بابائی علی اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
باقرزاده محمدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
باقی زاده پلامی رضا     مشاور سطح 3  
برنجکار رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بطحائی سیدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بهروزلک غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بهشتی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بهشتی ریزی محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
پارسانیا حمید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
پورروستائی اردکانی جواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
پورسیدآقائی سیدمسعود راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ترخان قاسم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
تقوی علی     مشاور سطح 3  
توجهی عبدالعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
جباری محمدرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جبرئیلی محمدصفر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جعفرپیشه فرد مصطفی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جعفری محمدصابر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
جعفری جواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جعفریان رسول راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حاجی صادقی دهاقانی عبداله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حاجی علی لالانی عبداله     مشاور سطح 3  
حجازی سیدمحمدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسامی فاضل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسن زاده حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسنی علی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسین زاده یزدی محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسینی سیدابوالقاسم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی سیدابراهیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی سیدمجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی (قزوینی) سیدمحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسینی قلعه بهمن سیداکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینیان محمدجعفر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حق پرست محمد     مشاور سطح 3  
حق شناس مرتضی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حوالی شهریاری حمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حیدرپور احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حیدری سیدکمال راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حیدری فر مجید     مشاور سطح 3  
خاتمی سیداحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خادمیان ریزی عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خرازی سیدمحسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خسروپناه عبدالحسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
دادجو یداله     مشاور سطح 3  
دارابکلائی (صادق الوعد) اسماعیل     مشاور سطح 3  
داعی نژاد سیدمحمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دژکام لطف اله     مشاور سطح 3  
دستیاری مجید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دلیر بهرام راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دیبا حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
دیرباز عسکر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ذبیحی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ربانی محمدتقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رجبی عباس آبادی حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رحمانی فرد (سبزواری) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رحیقی حسنعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رحیمی بالوئی ابوالقاسم     مشاور سطح 3  
رحیمیان سعید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رشادی اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رضانژاد امیردهی عزالدین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رضوی رسول راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3  
رمضانی کوشک حسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رهنمائی سیداحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زالی (فاضل گلپایگانی) محمدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زمانی (قمشه‌ای) قربانعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
زندیه مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ساجدی ابوالفضل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سبحانی محمدتقی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3  
سبحانی جعفر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سخاوتی لادانی نصراله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سعیدی روشن محمدباقر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سلطان مرادی محمد     مشاور سطح 3  
سلیمانی (اردستانی) عبدالرحیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سلیمانی (بهبهانی) عبدالرحیم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سلیمانی امیری عسکری راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سلیمیان ریزی خدامراد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سوزنچی حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سهرابی فر محمدتقی     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سیدوکیلی سیدهادی     مشاور سطح 3  
شاکر زواردهی روح اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شاکرین حمیدرضا     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شاهدی رحیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شاهدی غفار راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شجاعی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شریفی احمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شفیعی دارابی سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شمالی محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شهیدی پور محمدتقی     مشاور سطح 3  
شیخ الاسلامی محمود     مشاور سطح 3  
شیروانی هرندی علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
صادق نیا مهراب     مشاور سطح 3  
صادقی هادی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
صفرلکی شمس اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ضیاء توحیدی حسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
طارمی راد حسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
طالب نجف آبادی عبدالرسول راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
طالبی شمس آباد محمدحسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
طوسی حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عابدی (شاهرودی) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عابدی ارانی (نجف آبادی) احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عابدینی عبدالکریم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عالمی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عباس زاده جهرمی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عباسی هادی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عبداللهی عبدالمحمود راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عبودیت عبدالرسول     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عرب صالحی نصرآبادی خداخواست     مشاور سطح 3  
عزیزان مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عشاقی حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
علی تبار فیروزجائی رمضان     مشاور سطح 3  
علی زاده موسوی سیدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علیدوست ابرقوئی ابوالقاسم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عمیق محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
غفاری ابوالحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
غیب غلامی حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فتحعلی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فرمانیان آرانی مهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فروهی ناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فرهودی علی     مشاور سطح 3  
فضائلی محمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فضلی علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فعالی محمدتقی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فقیه حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فلاح نژاد عبدالحمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فلاحی احمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فنائی نعمت سرا هادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فیاضی غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قائمی نیا علیرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قبادی اسماعیل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قدردان قراملکی محمدحسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قربانعلی دولابی مجید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قنبری بخشعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قیومی محمدباقر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کاردان سلمانی رضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کاکائی قاسم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کرد فیروزجائی اسداله     مشاور سطح 3  
کرد فیروزجائی یارعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کرمانی علیرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کرمی رضاعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کریم زاده قراملکی قربانعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کریمی حمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کریمی عبدالقاسم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کعبی نسب عباس راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کلباسی مجتبی (روح الامین) راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کورانی علی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کیاشمشکی ابوالفضل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
گرجیان عربی محمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
گودرزی مجتبی     مشاور سطح 3  
لاریجانی صادق راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
لطیفی رحیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مبلغی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
متقی زاده عبداله     مشاور سطح 3  
متقی نژاد مرتضی     مشاور سطح 3  
مجد حسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محامد علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محرمی غلامحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محقق داماد سیدمصطفی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محمدی اردشیر     مشاور سطح 3  
محمدی مسلم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی سیدناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی بهروز راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی عراقی (اراکی) محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محمدی منفرد بهروز راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی مهر علی اکبر     مشاور سطح 3  
مختاری علی     مشاور سطح 3  
مختاری محمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مددی الموسوی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مرتضوی سیدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مرتضوی نیا محمدباقر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مردانی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مروجی طبسی محمدجواد     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مروجی طبسی نجم الدین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مریجی شمس اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مستشاری راد ابوالقاسم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مسلمی خوزانی عبدالرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مصباح مجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مصباح علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مصباحی مقدم غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مصطفی پور محمدرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
معلمی حسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ملک حسینی سیدشرف الدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ملک مکان حمید     مشاور سطح 3  
ملکی اصل علی     مشاور سطح 3  
ملکیان محمدباقر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
منتظری مقدم محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
منصوریان فر عبدالمحمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
موحدی محب بیدگلی عبداله     مشاور سطح 3  
موسوی زاده سیدحسینعلی     مشاور سطح 3  
مهدوی زادگان داود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مهدوی نیا سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مؤمنی علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مؤیدی   راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرباقری سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرحسینی سیداحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرسپاه اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرهاشمی سیدمحمد     مشاور سطح 3  
نائیجی محمدحسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نبویان سیدمحمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نجارزادگان فتح اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نظری (شاهرودی) حسن آقا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نظری منفرد علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نعمت پور ناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نمازی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نوروزی رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نوروزی فرانی محمدجواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
واعظ جوادی مرتضی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
واعظی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
هادوی مقدم مهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
هادی زاده محمدتقی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
هاشمی سیدقوام الدین     مشاور سطح 3  
یزدان پناه سیدیداله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
یوسفی محمدتقی     مشاور سطح 3  
یوسفی سیدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
یوسفی (غروی) محمدهادی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

najah

soal sound
moshaver