صفحه اصلی > معاونت آموزش > دفتر امور اساتید > اخبار و اطلاعیه‌ها 
اخبار > شــرح وظایـف وضـوابط تشکیـل هیئــت امنــاء مـدارس علمیـه


 

اداره امور مدیریتی:

شــرح وظایـف وضـوابط تشکیـل هیئــت امنــاء مـدارس علمیـه

الف).شرح وظایف هیئت امناء مدارس علمیه بر اساس ماده9 ومواد12 تا17 وبند2ماده11 اساس نامه الگوی مدارس علمیه مصوبه723 شورای عالی حوزه های علمیه ب)مراحـل اجرایـی تشکیـل هیئـت امنـاء ماده9.ارکان مدرسه عبارت اند از:

شــرح وظایـف وضـوابط تشکیـل هیئــت امنــاء مـدارس علمیـه
تاریخ: شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٥  /  ساعت: ١١:١٢  /  تعداد بازدید: 6027  /  شــرح وظایـف وضـوابط تشکیـل هیئــت امنــاء مـدارس علمیـه اداره امور مدیریتی: پرینت مطلب
 

  بسمه تعالی

شــرح وظایـف وضـوابط تشکیـل هیئــت امنــاء مـدارس علمیـه

الف) شرح وظایف هیئت امناء مدارس علمیه بر اساس ماده9 ومواد12 تا17 وبند2ماده11 اساس نامه الگوی مدارس علمیه مصوبه723 شورای عالی حوزه های علمیه

ماده9.ارکان مدرسه عبارت اند از :

1- مؤسس یا هیئت مؤسس

2- هیئت امناء

3- مدیر مدرسه

4- شورای مدرسه

ماده12. اعضاء هیئت امناء هفت نفرند که عضویت افراد زیر، الزامی است :

1-مؤسس یا نماینده وی یایک نفر از اعضای هیئت مؤسس، به عنوان رئیس هیئت امناء

2-مدیر مدرسه به عنوان دبیر هیئت امناء (1)

3- سه نفر از مدرسان با سابقه حوزه علمیه شهر(2)

تبصره1: در صورت تشخیص شورای گسترش، مبنی براینکه اعضای معرفی شده هیئت امناء، از عهده مأموریتهای محوله بر
می آیند، تعداد هیئت امناء، می تواند به پنج نفر تقلیل یابد .

تبصره2: در صورت اشتراک هر یک از عناوین فوق، در فرد واحد، یک نفر به تعداد مدرسان اضافه می شود .

ماده13.اعضای مورد اشاره بند3 ماده 12وسایراعضاء(بیش از پنج نفر)، از سوی مؤسس یا هیئت مؤسس، پیشنهاد وبا تأیید وحکم مدیر حوزه علمیه استانی، برای سه سال، منصوب می شوند .

تبصره:در ابتدای تأسیس، اعضای هیئت امناء باید به تأیید شورای گسترش برسند.

ماده14. هیئت امناء حداقل سه ماه یکبار، به دعوت رئیس هیئت امناء تشکیل جلسه می دهد.در صورت لزوم، به پیشنهاد مدیر مدرسه یا سه نفراز اعضاء ،پس از تأیید رئیس هیئت امناء جلسه فوق العاده تشکیل می شود .

تبصره : نحوه اداره جلسات هیئت امناء، براساس آیین نامه داخلی که در اولین جلسه هیئت امناء، تهیه وتصویب می شود، خواهد بود.

ماده15.وظایف واختیارات هیئت امناء به شرح زیر است :

1- تصویب سیاست ها، اهداف وخط مشی های اجرایی مدرسه، در چارچوب مصوبات شورای عالی

2- تصویب ساختار وتشکیلات مدرسه، با رعایت آیین نامه مدیریت مدارس وضوابط مصوب، بنابر پیشنهادشورای مدرسه

3- تصویب بودجه هزینه ای و تملک دارایی مدرسه وپیشنهاد طرحهای توسعه مدرسه، به مؤسس


1) لازم است مدیر دارای کد رایانه ای از معاونت آموزش وامورحوزه ها باشد

2) لازم است اساتید، حداقل از 2سال سابقه تدریس برخوردار بوده و دارای کد رایانه ای، در معاونت آموزش وامور حوزه ها باشند

 


4- پیشنهاد نصب وعزل مدیر مدرسه، به مدیر حوزه علمیه استانی، جهت تأیید

5- پذیرش استعفای مدیر

6- پیشنهاد توسعه یا انحلال مدرسه، به شورای گسترش

7- تأیید حسابها وترازنامه سالانه مدرسه، با توجه به گزارش حسابرس مدرسه

8- تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام مدرسه وحق برداشت از آنها رادارند

9- جلب وتأمین کمک های مالی وامکانات، ازاشخاص حقیقی وحقوقی

10- تصویب أخذ قرض الحسنه وتسهیلات بانکی

11- تصویب ظرفیت مدرسه، برای پیشنهاد به مدیریت حوزه

تبصره: هیئت امناء باید درانجام دادن وظایف خود، مصوبات شورای عالی ومرکز مدیریت حوزه های علمیه ، وقوانین ومقررات جاری کشور را رعایت کند .

ماده16.مدیر مدرسه از سوی هیئت امناء، به مدیریت حوزه ، پیشنهاد وپس از تأیید، باحکم مدیر حوزه علمیه استان، به مدت دو سال، منصوب می شود .

تبصره1: در ابتدای تأسیس، مدیر مدرسه باید از سوی مؤسس یا هیئت مؤسس، پیشنهاد شود وبه تأیید شورای گسترش برسد .

تبصره2: ظرف مدت دو ماه پس از اتمام دوره مدیریت یا عزل یا استعفای مدیر، باید فرد پیشنهادی از سوی هیئت امناء معرفی شود وتا تأیید نهایی، یک نفر به انتخاب هیئت امناء، به عنوان سرپرست، ادای وظیفه نماید .

ماده17. در صورت احراز عدم صلاحیت مدیر، از سوی مدیریت حوزه، مراتب به اطلاع هیئت امناء می رسد وهیئت امناء موظف اند حداکثر ظرف دو ماه، فرد جای گزین را به مدیریت حوزه معرفی کنند .

بند 2 از  ماده 11: پیشنهاد اساس نامه مدرسه وتغییرات آن(توسط مؤسس) ، به شورای گسترش ، پس از تأیید هیئت امناء

ب)مراحـل اجرایـی تشکیـل هیئـت امنـاء

1-صدور حکم رئیس هیئت امناء، توسط مدیریت استان برابربند1 ماده 12 مصوبه 723 شورای عالی طی فرم پیوستی(الف)

2- پیشنهاد 3 استاد از اساتید واجد شرایط حوزه علمیه شهرستان که در معاونت آموزش وامورحوزه ها دارای کد رایانه ای باشند،توسط مؤسس یا مسئول به مدیریت استان جهت تأیید وصدور حکم برابر فرم پیوستی (ب)

3-پیشنهاد مدیر مدرسه توسط هیئت امناء (رئیس هیئت امناء واساتید عضو) به مدیریت استان جهت انجام مراحل گزینش، برابر بخش نامه شماره 34579 مورخ 10/10/90 وصدور حکم توسط مدیریت استان، برابرفرم پیوستی (ج)

4-شروع به کار هیئت امناء و معرفی اعضای هیئت امناء توسط مدیریت استان،به معاونت آموزش وامورحوزه ها برابر فرم پیوستی شماره1

5- ارسال گزارش جلسات و فعالیتهای هیئت امناء حداقل هر سه ماه یکبار به معاونت آموزش وامورحوزه ها برابر فرم شماره2

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

najah

soal sound
moshaver