صفحه اصلی > تماس با ما 
تماس با ما

توجه: لطفا جهت تماس با واحد مورد نظر، شماره داخلی مربوطه را به انتهای شماره 32135(025)  اضافه و شماره‌گیری نمایید.

تذکر: طلاب محترم استان قم جهت ارتباط با  دارالشفاء با شماره 4 - 37740971(025) و جهت آگاهی از داخلی های مربوطه اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد برای سهولت در انتخاب:
با فشردن همزمان کلید CTRL+F جستجوگر مرورگر شما فعال می‌شود و شما می‌توانید در کادر ظاهر شده نام شخص، اداره، بخش و داخلی مورد نظر خود را جستجو نمایید.

شماره مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (جمکران) 02532135

نام

سمت

داخلی

نام

سمت

داخلی

دفتر معاونت آموزش

سنجش و پذیرش

رستم نژاد

معاون آموزش

283

عینی

مدیر سنجش و پذیرش

295

خضرایی

دفتر معاونت آموزش

283

غیبی

مسؤول سنجش و پذیرش

340

بازرگان

دبیرخانه آموزش

285

    قلی‌پور

 کارشناس پذیرش

323

دلداده

دبیرخانه آموزش

285

  فارابی

کارشناس پذیرش

324

امور تحصیلی

لیانی

کارشناس پذیرش

339

غبیشی

مدیرامورتحصیلی

287

کارگر  

مسؤول امور شناسایی و جذب

346

فتاحی

کارشناس ارزشیابی علمی (شفاهی و خارج)

296

برنامه‌ریزی و توسعه علمی

فرهودی

مسؤول ارزشیابی علمی (کتبی)

297

شریفی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه علمی

612

بهمنی

کارشناس ارزشیابی علمی(کتبی)

298

کوثری

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

612

زینلی

کارشناس ارزشیابی علمی(کتبی)

299

صمدانی

مسؤول برنامه‌ریزی آموزشی

618

کمالی

کارشناس ارزشیابی علمی(کتبی)

300

مهدیه

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

618

هاشمی

کارشناس ارزشیابی علمی (شفاهی)

304

اصغری

مسؤول توسعه رشته‌های علمی

619

تقوی

کارشناس ارزشیابی علمی (شفاهی)

307

جعفری

کارشناس توسعه رشته‌ها

619

مقبلی

مسؤول ارزیابی و خدمات آموزشی

288

سعیدی

کارشناس سفیران هدایت

620

شاه حسینی

امور انتقالات

289

علیان

کارشناس سفیران هدایت

620

نوباغی

کارشناس ارزیابی و خدمات

293

محمودی

مسؤول تکنولوژی آموزشی و متون

623

علی حسینی

کارشناس ارزیابی و خدمات

291

مدارج علمی

میرسالاری

مسؤول پایش پرونده‌ها

286

کاظمی

مدیر مدارج علمی

301

عباسی

کارشناس پایش پرونده‌ها

320

حسینی

کارشناس مدارج علمی

349

رضا علوی مهر

کارشناس پایش پرنده‌ها

290

روشنایی

کارشناس مدارج علمی

350

امور اساتید

دشتی

کارشناس مدارج علمی

343

ضیایی

مدیر امور اساتید

326

کریمی

مدارج علمی(سطح یک و دو)

347

محبی

کارشناس امور اساتید

314

مهدوی اطهر

مدارج علمی(سطح سه و چهار)

348

موحدنیا

مسؤول دانش افزایی اساتید

318

صیدی

مدارج علمی(سطح یک و دو)

344

شعبانی

کارشناس  امور اساتید

317

ارزیابی و نظارت آموزشی

صادقی

مسؤول ارزشیابی و ارتقاء اساتید

310

امیرخانی

مدیر ساماندهی ونظارت

335

قطبی

کارشناس ارزشیابی و ارتقاء اساتید

308

غضنفری

مسؤول ساماندهی

328

حججی

کارشناس جذب و گزینش اساتید

312

حسنی

کارشناس ساماندهی

328

محمدی

مسئول گروه‌های علمی تربیتی

315

افروزی

کارشناس ساماندهی

322

ملکیان

کارشناس امور اساتید

309

جوانی

مسؤول ارزیابی و نظارت

351

مؤمنی

کارشناس دانش‌افزایی

319

آل غفور

کارشناس ارزیابی و نظارت

336

کاوه

کارشناس جذب و گزینش اساتید

313

موسوی

کارشناس ارزیابی و نظارت

338

یوسف‌زاده

مسؤول جذب و گزینش اساتید

311

عالمی

کارشناس ارزیابی و نظارت

337

خمسه

کارشناس امور اساتید

314

برنامه ریزی و نظارت

مسگرها

کارشناس امور اساتید

622

رازآبادی

مسؤول برنامه‌ریزی، نظارت و مالی

332

ابراهیم‌زاده

کارشناس امور اساتید

622

میرزانیا

کارشناس مالی

331

توکلی

کارشناس امور اساتید

622

ابراهیمی

کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت

330

غیر حضوری - تلفن: 37720041 و 37720043

مرکز آموزش زبان حوزه -  تلفن: 32940119

 
   دانلود : شماره_مرکز_مدیریت_حوزه1400.pdf           حجم فایل 258 KB
محتويات مرتبط

 

najah

soal sound
moshaver